Kurija

Što je kurija?

Kurija je plemićki dvor. Priča se da je to 1848. bila zadnja "hiža građena na tlaku", a pripadala je obitelji Josipa Jurja Strossmayera. Danas je kurija zaštićena hrvatska baština. Čitaj dalje

Što pruža?

Svratite da čujete najljepšu zagorsku ljubavnu priču o belgijskoj princezi Louisi i njenom odabraniku, zagorskom plemiću Gezi pl. Matačiću. Vidi sadržaj

Gdje se nalazi?

Hrašćina je mjesto u Krapinsko-zagorskoj županiji. Deset je kilometara udaljena od najljepše barokne crkve u sjevernoj Hrvatskoj - Crkve Majke Božje Snježne u Belcu. Čitaj dalje

Uskoro zapisi o Hrašćini

Esperantsko društvo Trixini iz Hrašćine priprema u 2014. izdanje Zapisi o Hrašćini koje je napisala Štefanija Bernas-Belošević u vremenu od 1941-1956. Zapise iz ostavštine zagorske književnice priprema za tisak Mateja Žugec, studentica kroatistike. Ona je za obradu Zapisa dobila Rektorovu nagradu 2013. Objavljivanje Zapisa financira Krapinsko-zagorska županija.