Preskoči do glavnog sadržaja

269. obljetnica hrašćinskog meteorita

269. obljetnica hrašćinskog meteorita

26. 5. 1751. – 30. 5. 2020.

Program u kuriji u Hrašćini u subotu 30. 5. 2020. u 16.30 sati
SJEĆANJE NA PAD HRAŠĆINSKOG METEORITA

Program uz 24. godinu održavanja

DOPRINOS ZAGORSKIH VETERINARA HRVATSKOJ ZNANOSTI
Uvodna riječ: dr. med. vet. Milan Husnjak
Glazbena dobrodošlica: Glazbena škola iz Marije Bistrice
Predstavljanje knjige “Hitac u potiljak” o dr. Ljudevitu Juraku, osnivaču hrvatske patologije
O knjizi govori autor Božidar Brezinščak Bagola.

hitac u potiljak

Pokrovitelji:
Krapinsko-zagorska županija
Općina Hrašćina

Organizatori:
Hrvatski savez za esperanto, Zagreb i Esperantsko društvo “Trixini”, Hrašćina
091 4617550;
www.esperanto.hr, tel. u kuriji 049 459766

Napomena:
Zbog epidemije koronavirusa program nije održan. Jasminka Štimac pripremila je prezentaciju prema knjizi “Hitac u potiljak”